اولین پروژه EPC شرکت

جهرم 1387 – 1383

        کارفرما                       سازمان برق

         مشاور                          آریا هنگارد

     پیمانکار اصلی                   تناوب

احجام

 

       بتن ریزی               45000 متر مکعب

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

پروژه نیروگاه گازی جهرم بصورت EPC می باشد و شامل شش توربین گازی که  ظرفیت هر یک از آنها 159 MV می باشد  بوده و کلیه فعالیتهای ساختمانی و سیویل ، استیل استراکچر، ساخت و نصب تجهیزات ، تامین و تهیه و نصب کلیه تجهیزات ، لوله ها ، عایق کاری ، برق و ابزار دقیق  ابزاردقیق و پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه را شامل می باشد.