اولین پروژه شرکت با حضور کارفرمای خارجی

پتروشیمی کارون (ماهشهر)   1387 – 1385

          کارفرما                       پتروشیمی کارون

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

احجام

 

       بتن ریزی               45000 متر مکعب

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

فعالیتهای ساختمانی و سیویل ، استیل استراکچر، ساخت و نصب تجهیزات ، تامین و تهیه و نصب کلیه تجهیزات ، لوله ها ، عایق کاری ، برق و ابزار دقیق  ابزاردقیق و پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه می باشد.


مشارکت با شرکت کماتور سوئد